PreviousCommon name: Birch PolyporeNext
Latin name: Piptoporous betulinus
Where found: Stoke Woods, Exeter
Date: October 2015

 -

Return to Start Page.